Algemene voorwaarden en privacy verklaring

 

 

Algemeen

Onder "Van de Goor Speelgoed." wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Van de Goor Speelgoed gevestigd in Gemert, Nederland, en statutair gevestigd te Gemert, op het adres: Nieuwstraat 43 5421 KN Gemert Tel. Nr. (0031) 0492-365845 Fax. (0031) 0492-368525 E-mail adres: info@vandegoorspeelgoed.nl. Van de Goor Speelgoed is ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven KvK-nummer :17027223 BTW-nummer:NL166190305B01

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Van de Goor Speelgoed als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Van de Goor Speelgoed zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Van de Goor Speelgoed heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden, dit altijd in goed overleg. Ass. artikelen, vooraf kunnen we niet bepalen wat u krijgt. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Van de Goor Speelgoed en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Levertijden

Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, binnen 1 tot 5 werkdagen geleverd na ontvangst van de betaling.

Van de Goor Speelgoed hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Van de Goor Speelgoed is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, Factuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd via DPD, Post NL, GLS of DHL)

Van de Goor Speelgoed bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. De factuur wordt bij de goederen meegeleverd.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.



BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u te reageren voordat u de verzendbevestiging heeft gekregen, via e-mail of telefoon. Van de Goor Speelgoed gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Er zijn 2 mogelijkheden van betaling:

1. Betaling middels iDeal

2. Vooruitbetaling op rekening Rabobank 139912568 (IBAN = NL86RABO0139912568 BIC = RABONL2U)

In geval van bestellingen onder € 40.00 wordt voor Nederland € 4.99 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Voor België rekenen we € 12,50 verzend- en administratiekosten en versturen we boven         € 150,00 zonder kosten.

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op het "niet goed-geld terug" regeling. Van de Goor Speelgoed zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten.

Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 2 weken worden teruggestuurd. De consument ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten, of Van de Goor Speelgoed brengt het bedrag in mindering op uw volgende bestelling. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending.

Gegevensbeheer en privacy

Van de Goor Speelgoed behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat Van de Goor Speelgoed uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen.

Van de Goor Speelgoed verzoekt u uw telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Van de GoorSpeelgoed nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een e-mail (info@vandegoorspeelgoed.nl) te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens".Dit is alleen mogelijk met het al eerder gebruikt e-mail adres of door middel van een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Van de Goor Speelgoed zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Uw gegevens worden door Van de Goor Speelgoed vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. U kunt op regelmatige basis informatie ontvangen over producten en aanbiedingen per e-mail. Stelt u dit op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken per e-mail (info@vandegoorspeelgoed.nl).

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten

Uiteraard neemt Van de Goor Speelgoed elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

Op alle geleverde producten via Van de Goor Speelgoed gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in de Van de Goor Speelgoed vestiging in Gemert (Top1Toys)

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Van de Goor Speelgoed daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 21 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terugbetaald te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail (info@vandegoorspeelgoed.nl) en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Van de Goor Speelgoed vindt het belangrijk een goede relatie met de klant op te bouwen en zal er alles aan doen u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail (info@vandegoorspeelgoed.nl) of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Van de Goor Speelgoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.